Geheimhouding tijdens de onderhandeling

U besluit uw onderneming te verkopen en verstrekt vertrouwelijke informatie over uw onderneming aan potentiële kopers. Lees verder op Brookz

26 juni 2017, Henk Brat, Banning Advocaten

U besluit uw onderneming te verkopen. In dat kader zult u als verkoper vertrouwelijke informatie over uw onderneming gaan verstrekken aan potentiële kopers om hen te interesseren om tot koop van uw onderneming over te gaan.

Deze informatie kunt u verstrekken in de vorm van een zogenaamd ‘information memorandum’ of gewoon via een stapeltje relevante documenten per mail of per post. Het gaat dan meestal om de volgende informatie: recente cijfers, een overzicht van de markt waarin uw onderneming werkzaam is, overzicht van het personeelsbestand, een lijst van de activa, etc. U wilt uiteraard wel dat als u met potentiële kopers gaat praten, de informatie die u aan deze potentiële kopers verstrekt vertrouwelijk blijft. De vraag is: hoe kunt u waarborgen dat deze informatie ook daadwerkelijk vertrouwelijk blijft?

NDA ondertekenen

Wij adviseren u als verkoper een geheimhoudingsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring op te stellen en door de koper te laten ondertekenen. De Engelse term voor een geheimhoudingsovereenkomst is een ‘NDA’ (non disclosure agreement). Zo’n geheimhoudingsovereenkomst bepaalt kort gezegd dat de koper alle aan haar verstrekte informatie vertrouwelijk dient te houden en op eerste verzoek van verkoper alle ontvangen informatie dient te retourneren. Tevens bepaalt zo’n geheimhoudingsovereenkomst dat de koper aan al haar adviseurs en personeelsleden die zij in een dergelijk traject inschakelt een gelijke geheimhouding dient op te leggen.

Een dergelijke geheimhouding is met name ook belangrijk als één van uw concurrenten uw onderneming wenst te kopen. Het is overigens aan te bevelen om in dat geval de belangrijke commerciële informatie pas in een later stadium te verstrekken aan de betreffende koper. Bijvoorbeeld als duidelijk is dat u in principe definitieve overeenstemming heeft bereikt met de koper over de overname van uw onderneming. U wilt immers niet dat dergelijke (strategische) kopers alleen maar interesse tonen om op die manier eenvoudig aan vertrouwelijke informatie over uw onderneming te komen.

Boetebeding

Verder adviseren wij u om altijd een boete beding op te nemen, inhoudende dat de koper direct en dus zonder het moeten toezenden van een ingebrekestelling of zonder dat daar een rechterlijk vonnis aan ten grondslag ligt, een boete verbeurt als zij de geheimhouding schendt. Ten eerste omdat de schade die u als verkoper lijdt vaak moeilijk aan te tonen is en ten tweede omdat daar een preventieve werking van uitgaat.

Ook adviseren wij u om op te nemen dat het feit dat er onderhandelingen plaatsvinden en dat de onderneming te koop staat eveneens vertrouwelijk dient te blijven zijn. Om onrust bij personeel, leveranciers en klanten te voorkomen wilt u immers niet dat bekend is dat de onderneming te koop staat.

Zelf ook ondertekenen

Tenslotte adviseren wij u om de onderneming die u wenst te verkopen ook zelf de geheimhoudingsovereenkomst te laten ondertekenen in het geval er aan meerdere kopers informatie wordt verstrekt. Als de onderneming namelijk aan een bepaalde koper wordt verkocht en een andere geïnteresseerde koper zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden, dan kan de uiteindelijke koper via de onderneming de schade claimen bij die inbreuk makende geïnteresseerde koper. De uiteindelijke koper heeft immers geen contract met andere geïnteresseerde kopers en lijdt geen directe schade. Als de onderneming zelf niet mee zou tekenen, dan zou dit betekenen dat alleen maar u als verkoper het recht zou hebben om schade te vorderen. U zal daar echter geen belang meer bij hebben en dat helpt ook de koper van uw onderneming niet.


Henk Brat
Henk Brat, Banning Advocaten

Henk Brat is partner bij Banning Advocaten. Henk richt zich op M&A-trajecten, geschillenbeslechting en (complexe) onderhandelingen binnen ondernemingen. Hij treedt op voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en investeerders.

Stel zelf een geheimhoudings- overeenkomst (NDA) op

Bekijk hier de mogelijkheid zelf eenvoudig een professionele geheimhoudingsovereenkomst (NDA) op te stellen, speciaal voor overnames.

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Vestius Advocaten

Wij zijn een niche kantoor dat specialist is op het vlak van fusies & overnames (M&A), venture capital en private equity transacties, corporate recovery en diverse vormen van strategische samenwerkingsverbanden zoals joint ventures

Gerelateerde artikelen

Bedrijf verkopen aan compagnon

Als je je aandelen wilt verkopen, dan is het goed om te kijken of er een blokkeringsregeling in de statuten staat.

lees meer >

Het belang van werkkapitaal en cash & debt free bij bedrijfsverkoop

Wat betekenen de termen werkkapitaal en cash & debt free in relatie tot het verkopen van je bedrijf?

lees meer >

Als ZZP'er je bedrijf verkopen, het kan!

lees meer >