Mediation: oplossing voor aandeelhoudersconflict

Jeroen van Wassenaer
Jeroen van Wassenaer, Zakelijk MfN-mediator
22 mei 2020
Mediation is een manier om (sluimerende) geschillen op te lossen bij een aandeelhoudersconflict. Lees dit artikel op Brookz
header image

Mediation is een manier om (sluimerende) geschillen op te lossen. Dat doen partijen zèlf, maar wel onder de leiding van een deskundige professional. Een mediator maakt het mogelijk om het gesprek tussen partijen op gang te krijgen en naar een oplossing te leiden.

Mediation is, kortgezegd, een manier om (sluimerende) geschillen op te lossen. Dat doen partijen zèlf, maar onder de leiding van een deskundige professional. Die geeft dus geen oordeel, maar maakt het mogelijk om het gesprek tussen partijen op gang te krijgen en naar een oplossing te leiden.

Een mediator is strikt neutraal en het proces strikt vertrouwelijk, zodat er echt vrijuit gesproken kan worden. Voorwaarde is slechts dat partijen zelf de wens hebben het probleem op te lossen en het gesprek aan te gaan.

Beperkte kosten en tijd

Voordelen boven andere vormen van geschiloplossing liggen, naast dat partijen dan positief met elkaar verder gaan, met name in de beperkte kosten en tijd: slechts één mediator is nodig (wiens kosten vaak tussen partijen gedeeld worden) en een doorlooptijd met zeg drie bijeenkomsten (van 1.5 à 2 uur) kost doorgaans niet meer dan twee à drie maanden.

Formele status

Formele status: een mediation wordt gestart met een mediation-overeenkomst en afgesloten met een vaststellingsovereenkomst, waarin de definitieve afspraken worden vastgelegd. Partijen kunnen een vaststellingsovereenkomst ook nog notarieel vast laten leggen, dan heeft deze dezelfde rechtskracht als een vonnis. Het zijn van geregistreerd mediator (bij de MfN) biedt intussen de waarborg van kwaliteit, toezicht en toepasselijkheid van Tuchtregels.

Aandeelhoudersconflict

Als een verkopende ondernemer zijn bedrijf verkoop-gereed wil maken, dan is het belangrijk dat (sluimerende) conflicten worden opgelost om het verkoopproces soepel te laten verlopen. Conflicten tussen de (verkopende) aandeelhouders; conflicten tussen en met de medewerkers die straks in dienst blijven; conflicten tussen het bedrijf en haar vertrouwde relaties: àlles dat maakt, dat het bedrijf niet in volle omvang goed kan blijven functioneren vormt een bedreiging en kan maar beter van tevoren worden geregeld. Juist deze periode kan daarvoor goed benut worden. 

Maar ook voor kopers, die samen met anderen kopen, is nu een gunstig moment voor het alvast gaan opruimen van (sluimerende) conflicten tussen de (kopende) aandeelhouders voor een soepel proces waarbij de neuzen één kant op staan.

Geschreven door
Jeroen van Wassenaer, Zakelijk MfN-mediator

Van Wassenaer combineert 10 jaar bedrijfsleven-ervaring met 30 jaar advocatuur. Na zijn stageopleiding voor de advocatuur trad hij aan als secretaris van de Raad van Bestuur en legal counsel bij twee beursfondsen en als divisiedirecteur van vier groothandelsbedrijven. Hij begeleidde daarbij talloze overnames. 

Nieuwste verhalen