Uw bedrijf verkopen in deze tijd: wijs of niet?

Ferry Nahon
Ferry Nahon, Marktlink
12 november 2020
De meest gestelde vraag van ondernemers anno 2020 klinkt: is dit wel het moment om te verkopen?
header image

De meest gestelde vragen van ondernemers anno 2020 zijn 'is dit wel het moment om te verkopen?' en 'wat is de impact van COVID-19 op de markt van bedrijfsovernames en daarmee op mijn potentiële aan- of verkoop?'.

Niet alleen de wereld is vanaf begin dit jaar in een bizarre film terecht gekomen, ook ondernemers. En iedereen moet er op zijn of haar manier mee omgaan. Nu midden in de COVID-19 periode delen wij het ondernemerslandschap grofweg in in drie groepen:

  1. Bedrijven die (zeer) hard geraakt worden;
  2. Bedrijven die een korte periode wat terugval hebben gehad, maar daarna weer herstellen;
  3. Bedrijven die juist profiteren van deze periode.

Voor de eerste groep telt momenteel maar één ding en dat is overleven. Voor de tweede en derde groep zijn de marktomstandigheden bijzonder goed. Dat klinkt op zich vreemd maar laat zich makkelijk verklaren.

Volop financieringsmogelijkheden

Deze bedrijven hebben aangetoond ook in tijden van crisis te kunnen omgaan met de omstandigheden en mede als gevolg daarvan laten zij mooie resultaten zien. Een tijdelijke dip als gevolg van de lockdown in Nederland, vertraging bij levering vanuit bijvoorbeeld Azië of landen die tijdelijk op slot zaten, zegt niets over de operationele mogelijkheden van het bedrijf.

Aan de vraagkant zijn de omstandigheden juist ongekend goed. Dit komt enerzijds doordat - anders dan in de vorige crisis - er geen financiële crisis is en bedrijven dus nog steeds volop financieringsmogelijkheden hebben. Anderzijds zien we dat de groei in private equity, dé nieuwe kopersgroep in het MKB, de laatste jaren enorm is. Er is ongelofelijk veel geld gevloeid richting dit marktsegment. Private equity-partijen zijn op zoek naar rendement en daarmee naar mooie bedrijven waarin ze kunnen gaan investeren.

Wij durven dus te zeggen dat ondanks COVID-19 het een hele mooie periode is om een transactieproces in te gaan. Onze verwachting is dat de aankomende periode een grote groep besluit tot bedrijfsverkoop. Pak je voordeel juist nu in deze bizarre film.

Geschreven door
Ferry Nahon, Marktlink

Ferry Nahon is managing partner bij Marktlink Fusies & Overnames. Als partner is hij ondernemer, maar vooral ook projectleider die ondernemers ondersteunt in vraagstukken rondom verkoop dan wel aankoop van bedrijven, management buy-outs en management buy-ins.

 
Nieuwste verhalen