Maximaliseer de opbrengst van uw bedrijfsverkoop

Redactie team, Brookz | August 17, 2016

Door op tijd te beginnen kunt u in aanloop naar de exit de waarde van uw bedrijf aanmerkelijk vergroten. Hieronder benoemen we vijf acties waarmee u toewerkt naar een maximale opbrengst van uw bedrijfsverkoop.

#1 Optimaliseer het werkkapitaal

Simpel gezegd is het werkkapitaal een optelsom van debiteuren, voorraden, banksaldi en crediteuren. Werkkapitaal is nodig voor het doen van investeringen en voor de groei van uw bedrijf. Maar dan moet het wel beschikbaar zijn en niet vastzitten in voorraden en openstaande facturen. U kunt grofweg aan drie knoppen draaien om de samenstelling van het werkkapitaal te verbeteren en de opbrengst van een bedrijfsverkoop te maximaliseren:

  1. Debiteuren bewaken
  2. Voorraden optimaliseren
  3. Onderhandelen met leveranciers 

We leggen ze hieronder verder uit.

Veel bedrijven zitten niet dicht genoeg op hun vorderingen, waardoor ze steeds meer moeten voorfinancieren en uiteindelijk afhankelijk worden van de bank. Neem het debiteurenbeheer daarom serieus. Er zijn bedrijven die op deze manier de gemiddelde betalingstermijn laten dalen van 60 dagen naar 30 dagen. Dat heeft een geweldige impact op de vrije kasstromen.

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Tip: zorg aan de andere kant ook dat u de betalingstermijnen van uw crediteuren benut. Als u pas na 30 dagen hoeft te betalen, betaal dan niet na 14 dagen. Onderhandel waar mogelijk met uw leveranciers over kortingen en betere betalingstermijnen.

Een andere manier om meer werkkapitaal vrij beschikbaar te krijgen, is door het verlagen van de voorraad. Voorkom incourante voorraden die uw werkkapitaal opslokken. Maak daarnaast onderscheid tussen snellopende en traag verkopende producten en houd alleen de basisproducten altijd op voorraad. Door deze ingrepen verhoogt u de vrije kasstromen van uw bedrijf en daarmee de waarde.

#2 Kostenbeheersing

De snelste manier om de vrije kasstromen te vergroten is door minder geld uit te geven: snijden in de kosten dus.

Kijk goed naar de bijdrage van de verschillende bedrijfsonderdelen of productgroepen aan de winst. Niet zelden zorgen enkele stars voor de grootste winstbijdrage, terwijl de rest er een beetje bij hangt. Overweeg om productgroepen af te stoten of vestigingen te sluiten. De winstmarge in procenten stijgt erdoor en dat maakt een goede indruk op potentiële kopers.

Kijk ook kritisch naar de investeringsagenda. Als het mogelijk is om investeringen in nieuwe machines nog een jaar of twee jaar uit te stellen, scheelt dat enorm in de uitgaande kasstromen. En wat te denken van de huisvestingskosten? Misschien loopt de huur over twee jaar af en kunt u heronderhandelen over een nieuw huurcontract: een lagere huursom in ruil voor een langere looptijd.

Op gebied van personeel zijn vaak grote besparingen mogelijk. Is er sprake van overbezetting, dan kan het nodig zijn om mensen te ontslaan of aflopende contracten niet te verlengen. Stapt een medewerker op, kijk dan of zijn taken bij bestaande medewerkers kunnen worden ondergebracht. Is er juist sprake van onderbezetting, dan is dit het moment om te werken aan uw flexibele schil. Stel geen nieuwe mensen aan, maar huur freelance professionals in. Op die manier ademen de kosten mee met de opbrengsten.

#3 Verhoog de omzet

Snijden in de kosten en het vrijspelen van werkkapitaal zijn twee manieren om de verdiencapaciteit en daarmee de waarde van uw bedrijf te verhogen. Er is natuurlijk nóg een knop waaraan u kunt draaien: meer omzet genereren.

Het is daarbij vooral verstandig om te kijken hoe u de omzet uit bestaande producten en diensten kunt verhogen. Onderzoek uw klantenbestand. Kunt u meer omzet halen uit bestaande klanten? Kunt u inactieve klanten reactiveren? De kortste weg naar extra omzet is het vergroten van uw salescapaciteit.

Tip: Ook de afhankelijkheid van klanten en leveranciers is een belangrijke factor. Hoe beter de spreiding over klanten en leveranciers, hoe lager het risicoprofiel.

#4 Maak uzelf overbodig

Voor potentiële kopers is het erg onaantrekkelijk als de eigenaar alle touwtjes in handen heeft: de contacten met de grootste klanten onderhoudt hij zelf, belangrijke kennis zit in zijn hoofd (en staat niet op papier) en de financiën behoren ook tot zijn takenpakket. Voor een koper is dit een groot risico en kan er zomaar toe leiden dat een koper vroegtijdig afhaakt.

Het devies is daarom: maak uzelf overbodig. Begin bijvoorbeeld met het overdragen van enkele belangrijke klanten aan senior medewerkers. Maak gaandeweg medewerkers verantwoordelijk voor de financiën, inkoop en de productie.  Gestaag werkt u toe naar het moment dat uw medewerkers het bedrijf op eigen kracht runnen.

Tip: trap niet in de valkuil om één medewerker te gaan klaar te stomen om het stokje van u over te nemen. Daarmee creëert u feitelijk hetzelfde probleem als er nu al is. Ook deze ‘kroonprins’ kan ineens vertrekken, ziek worden of worden weggekocht door de concurrent. Beter is het om de kennis en vaardigheden over te dragen aan een kwalitatief sterk managementteam.

#5 Zorg voor een transparante actuele administratie

Een geïnteresseerde koper kijkt uiteraard door de ogen van een (kritische) buitenstaander naar de onderneming en baseert zijn visie voor een belangrijk deel op de informatie die beschikbaar is. Hierbij is niet alleen de inhoud (accuraatheid) van de informatie van belang, maar speelt ook de wijze waarop deze informatie wordt gepresenteerd (transparantie) en de snelheid waarmee deze informatie beschikbaar is (actualiteit) een grote rol. Dergelijke zaken goed op orde hebben draagt bij aan een positieve indruk.

Tip: zorg voor goede maandelijkse maandrapportages, waarin zowel de resultatenrekening, de balans als de cashflow inzichtelijk worden gemaakt, waarbij deze rapportages van een voldoende detailniveau dienen te zijn. Ook is het nuttig om de informatie in een historisch perspectief te plaatsen (vergelijking met cijfers voorgaande maanden en jaren), deze af te zetten tegen de begroting van het lopende jaar en de indeling zo veel als mogelijk aan te laten sluiten op de jaarrekening.

>> Meer informatie over het verkopen van een bedrijf

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen